TESGPO132 Power Point Single 240V 32 Amp GPO Tesla Standard Series

SKU: tessinpow32

$39.50

Share:

Power Point Single 240V 32 Amp GPO Tesla Standard Series  • Tesla
  • Product Code - SGP01/32
  • Single Power Point 240 V 32 Amp GPO Tesla Standard Series.
  • Colour - White 

(tessinpow32)

SKU tessinpow32
Colour White
Brand Tesla